Rekvisice Archive

 • <p lang="cs-CZ" align="LEFT">Následující řádky jsou tedy pokračováním historie zvoničky ve Velkém Lipovém, avšak obsahují některé úpravy, kterými se liší od části bakalářské práce. Článek je vydáván v době, kdy byla již dokončena rekonstrukce zvoničky mým strýcem, Václavem Foldynou. Také v oblasti bádání na téma historie této zvoničky jsem již pokročil, ale rozhodl jsem se jej vydat pro dokončení první části tohoto článku.</p>
<p lang="cs-CZ" align="LEFT">Nastala druhá světová válka. Německá okupační správa dokonce využívala zvony ve farnosti Morávka k jakýmsi blíže neznámým [...]

  Zvunek ve Velkém Lipovém II. část (dokončení)

  Následující řádky jsou tedy pokračováním historie zvoničky ve Velkém Lipovém, avšak obsahují některé úpravy, kterými se liší od části bakalářské práce. Článek je vydáván v době, kdy byla již dokončena rekonstrukce zvoničky mým strýcem, Václavem Foldynou. Také v oblasti bádání na téma historie této zvoničky jsem již pokročil, ale rozhodl jsem se jej vydat pro dokončení první části tohoto článku.

  Nastala druhá světová válka. Německá okupační správa dokonce využívala zvony ve farnosti Morávka k jakýmsi blíže neznámým [...]

  Continue Reading...

 • <p>Dochovala se fotografie na které jsou: Baranek, Šebesta, Leopold Legerský, Gřunděl, Emil Čečotka, Eduard Legerský.</p>
<p></p>

  Rekvizice zvunku ve Velkém Lipovém

  Dochovala se fotografie na které jsou: Baranek, Šebesta, Leopold Legerský, Gřunděl, Emil Čečotka, Eduard Legerský.

  Continue Reading...

 • <p>Morávecký kostel se nedostal do žádné lidové písně (oproti kostelu svatého Martina ve Skalici – Ten skalický kostelíček) a přezdívky zvonů jsem také žádné nevypátral, pouze jsem zaznamenal lidové rčení týkající se pasteveckých zvonků: „Pasuje mu to jak svini zvunek,“1 které zachycuje drobné zvonky, jež se používaly při pasení dobytka.</p>
<p>Bohužel se mi nepodařilo zjistit nic o zvonech na původním dřevěném kostele sv. Jana Nepomuckého. Zmínka o zvonech je ve farní kronice až v roce 1829.2</p>
<p>Během působení P. Františka Kočího (farářem [...]

  Zvony farního kostela sv. Jana Nepomuckého

  Morávecký kostel se nedostal do žádné lidové písně (oproti kostelu svatého Martina ve Skalici – Ten skalický kostelíček) a přezdívky zvonů jsem také žádné nevypátral, pouze jsem zaznamenal lidové rčení týkající se pasteveckých zvonků: „Pasuje mu to jak svini zvunek,“1 které zachycuje drobné zvonky, jež se používaly při pasení dobytka.

  Bohužel se mi nepodařilo zjistit nic o zvonech na původním dřevěném kostele sv. Jana Nepomuckého. Zmínka o zvonech je ve farní kronice až v roce 1829.2

  Během působení P. Františka Kočího (farářem [...]

  Continue Reading...