Kostelní zvony Archive

 • <p>Zvoničky se pokouším lokalizovat s větší či menší úspěšností. Budou zde přibývat stále nová data. Starší budou upřesňována.</p>
<p>Modré značky znamenají zvony a zvoničky ve farnosti Morávka.</p>
<p>Červeně jsou vyznačeny objekty mimo farnost, avšak velice těsně za její hranicí.</p>
<p>
Zobrazit místo Zvony ve farnosti Morávka na větší mapě</p>

  Lokalizace zvoniček

  Zvoničky se pokouším lokalizovat s větší či menší úspěšností. Budou zde přibývat stále nová data. Starší budou upřesňována.

  Modré značky znamenají zvony a zvoničky ve farnosti Morávka.

  Červeně jsou vyznačeny objekty mimo farnost, avšak velice těsně za její hranicí.

  Zobrazit místo Zvony ve farnosti Morávka na větší mapě

  Continue Reading...

 • <p>Na podlaze zvonového patra věže je instalován jediný bronzový zvon ve věži kostela, hodinový cimbál s nápisem „L· P · 1996“ a se značkou zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova.</p>
<p></p>

  Cimbál ve věži sv. Jana Nepomuckého

  Na podlaze zvonového patra věže je instalován jediný bronzový zvon ve věži kostela, hodinový cimbál s nápisem „L· P · 1996“ a se značkou zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova.

  Continue Reading...

 • <p>Morávecký kostel se nedostal do žádné lidové písně (oproti kostelu svatého Martina ve Skalici – Ten skalický kostelíček) a přezdívky zvonů jsem také žádné nevypátral, pouze jsem zaznamenal lidové rčení týkající se pasteveckých zvonků: „Pasuje mu to jak svini zvunek,“1 které zachycuje drobné zvonky, jež se používaly při pasení dobytka.</p>
<p>Bohužel se mi nepodařilo zjistit nic o zvonech na původním dřevěném kostele sv. Jana Nepomuckého. Zmínka o zvonech je ve farní kronice až v roce 1829.2</p>
<p>Během působení P. Františka Kočího (farářem [...]

  Zvony farního kostela sv. Jana Nepomuckého

  Morávecký kostel se nedostal do žádné lidové písně (oproti kostelu svatého Martina ve Skalici – Ten skalický kostelíček) a přezdívky zvonů jsem také žádné nevypátral, pouze jsem zaznamenal lidové rčení týkající se pasteveckých zvonků: „Pasuje mu to jak svini zvunek,“1 které zachycuje drobné zvonky, jež se používaly při pasení dobytka.

  Bohužel se mi nepodařilo zjistit nic o zvonech na původním dřevěném kostele sv. Jana Nepomuckého. Zmínka o zvonech je ve farní kronice až v roce 1829.2

  Během působení P. Františka Kočího (farářem [...]

  Continue Reading...

 • <p> Nad otázkou, kdo je vlastně majitel zvonu, jsem se několikrát zamýšlel, ale v případě zvoniček to bohužel nelze jednoduše zodpovědět. Něco jiného je to v případě kostelních zvonů, kde nelze pochybovat o tom, že se jedná o farní majetek. Zvoničky však povětšinou stojí na pozemcích zemědělských usedlostí. Jedná se o majetek církve? Obce? Je to soukromý majetek?
Proti tvrzení, že se jedná o soukromý majetek, bych postavil argument, že zvon není a nebyl levnou záležitostí a v kraji tak chudém, jakým je horská [...]

  Kdo je vlastník?

   Nad otázkou, kdo je vlastně majitel zvonu, jsem se několikrát zamýšlel, ale v případě zvoniček to bohužel nelze jednoduše zodpovědět. Něco jiného je to v případě kostelních zvonů, kde nelze pochybovat o tom, že se jedná o farní majetek. Zvoničky však povětšinou stojí na pozemcích zemědělských usedlostí. Jedná se o majetek církve? Obce? Je to soukromý majetek? Proti tvrzení, že se jedná o soukromý majetek, bych postavil argument, že zvon není a nebyl levnou záležitostí a v kraji tak chudém, jakým je horská [...]

  Continue Reading...