Lokalizace zvoniček

Zvoničky se pokouším lokalizovat s větší či menší úspěšností. Budou zde přibývat stále nová data. Starší budou upřesňována.

Modré značky znamenají zvony a zvoničky ve farnosti Morávka.

Červeně jsou vyznačeny objekty mimo farnost, avšak velice těsně za její hranicí.


Zobrazit místo Zvony ve farnosti Morávka na větší mapě

About Tomáš Foldyna

Jsem absolvent bakalářského oboru Počítačová podpora v archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Nyní student Archivnictví - Moderní systémy v archivnictví na stejné univerzitě. Tyto stránky slouží k zveřejňování mých poznatků o moráveckých zvonech, které potřebuji k sepsání mé magisterské práce, jež bude navazovat na již obhájenou bakalářskou práci "Dokumentace vybraných zvonů a souvisejících staveb ve farnosti Morávka pomocí moderních počítačových technologií". e-mail: t.foldyna@seznam.cz