About Author: Tomáš Foldyna

Description
Jsem absolvent bakalářského oboru Počítačová podpora v archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Nyní student Archivnictví - Moderní systémy v archivnictví na stejné univerzitě. Tyto stránky slouží k zveřejňování mých poznatků o moráveckých zvonech, které potřebuji k sepsání mé magisterské práce, jež bude navazovat na již obhájenou bakalářskou práci "Dokumentace vybraných zvonů a souvisejících staveb ve farnosti Morávka pomocí moderních počítačových technologií". e-mail: t.foldyna@seznam.cz

Posts by Tomáš Foldyna

 • <p lang="cs-CZ" align="LEFT">Následující řádky jsou tedy pokračováním historie zvoničky ve Velkém Lipovém, avšak obsahují některé úpravy, kterými se liší od části bakalářské práce. Článek je vydáván v době, kdy byla již dokončena rekonstrukce zvoničky mým strýcem, Václavem Foldynou. Také v oblasti bádání na téma historie této zvoničky jsem již pokročil, ale rozhodl jsem se jej vydat pro dokončení první části tohoto článku.</p>
<p lang="cs-CZ" align="LEFT">Nastala druhá světová válka. Německá okupační správa dokonce využívala zvony ve farnosti Morávka k jakýmsi blíže neznámým [...]

  Zvunek ve Velkém Lipovém II. část (dokončení)

  Následující řádky jsou tedy pokračováním historie zvoničky ve Velkém Lipovém, avšak obsahují některé úpravy, kterými se liší od části bakalářské práce. Článek je vydáván v době, kdy byla již dokončena rekonstrukce zvoničky mým strýcem, Václavem Foldynou. Také v oblasti bádání na téma historie této zvoničky jsem již pokročil, ale rozhodl jsem se jej vydat pro dokončení první části tohoto článku.

  Nastala druhá světová válka. Německá okupační správa dokonce využívala zvony ve farnosti Morávka k jakýmsi blíže neznámým [...]

  Continue Reading...

 • <p>Smutek nad úmrtím Václava Havla (skautskou přezdívkou Chrobák) je veliký i v naší zapadlé dědině, proto jsme se přidali k výzvě arcibiskupa Dominika Duky, který prosil, aby se rozezněly zvony v 18. hodině. Umíráček byl zvoněn na zvoničce ve Velkém Lipovém Štěpánem Foldynou. Také se zvonilo v moráveckém kostele.</p>
<p> </p>
<p>Jak to znělo si Vám dovoluji zprostředkovat díky nahrávce, ale některé pocity se sdílejí jen těžce…</p>
<p>Aktualizace: Velice se omlouvám za nekorektní zobrazení, nyní již lze přehrávat!</p>
<p>Nahrávku spustíte kliknutím na tlačítko play.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>

			
				
					
					
					
					

					
						
						
						
						
						
							
							
						
						Play PauseStop
						
						
						
						
						HIDE [...]

  Umíráček za Václava Havla ze dne 18. 12. 2011

  Smutek nad úmrtím Václava Havla (skautskou přezdívkou Chrobák) je veliký i v naší zapadlé dědině, proto jsme se přidali k výzvě arcibiskupa Dominika Duky, který prosil, aby se rozezněly zvony v 18. hodině. Umíráček byl zvoněn na zvoničce ve Velkém Lipovém Štěpánem Foldynou. Také se zvonilo v moráveckém kostele.

   

  Jak to znělo si Vám dovoluji zprostředkovat díky nahrávce, ale některé pocity se sdílejí jen těžce…

  Aktualizace: Velice se omlouvám za nekorektní zobrazení, nyní již lze přehrávat!

  Nahrávku spustíte kliknutím na tlačítko play.

   

   

  Play PauseStop HIDE [...]

  Continue Reading...

 • <p>zvunek = označení malého zvonu v místním dialektu, viz ZEMANOVÁ, Marie; VESELSKÁ, Jiřina; PASTOREK, Richard. Tradiční mluva podhůří Beskyd : údolí řeky Morávky a Mohelnice, výkladový slovník. První vydání. Raškovice : Obec Raškovice, 2010. s. 245.</p>
<p>U tohoto zvonu jsem se kvůli absenci psaných materiálů musel plně opřít o vyprávění pamětnice z rodiny zvoníků Anny Foldynové, rozené Legerské.</p>
<p></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Zvonek se nachází v samostatně stojící zvonici, která je postavena v těsné blízkosti zemědělské usedlosti s číslem popisným 355. Místo pro zvonici nebylo pravděpodobně [...]

  Zvunek ve Velkém Lipovém I. část

  zvunek = označení malého zvonu v místním dialektu, viz ZEMANOVÁ, Marie; VESELSKÁ, Jiřina; PASTOREK, Richard. Tradiční mluva podhůří Beskyd : údolí řeky Morávky a Mohelnice, výkladový slovník. První vydání. Raškovice : Obec Raškovice, 2010. s. 245.

  U tohoto zvonu jsem se kvůli absenci psaných materiálů musel plně opřít o vyprávění pamětnice z rodiny zvoníků Anny Foldynové, rozené Legerské.

   

   

  Zvonek se nachází v samostatně stojící zvonici, která je postavena v těsné blízkosti zemědělské usedlosti s číslem popisným 355. Místo pro zvonici nebylo pravděpodobně [...]

  Continue Reading...

 • <p>Zvoničky se pokouším lokalizovat s větší či menší úspěšností. Budou zde přibývat stále nová data. Starší budou upřesňována.</p>
<p>Modré značky znamenají zvony a zvoničky ve farnosti Morávka.</p>
<p>Červeně jsou vyznačeny objekty mimo farnost, avšak velice těsně za její hranicí.</p>
<p>
Zobrazit místo Zvony ve farnosti Morávka na větší mapě</p>

  Lokalizace zvoniček

  Zvoničky se pokouším lokalizovat s větší či menší úspěšností. Budou zde přibývat stále nová data. Starší budou upřesňována.

  Modré značky znamenají zvony a zvoničky ve farnosti Morávka.

  Červeně jsou vyznačeny objekty mimo farnost, avšak velice těsně za její hranicí.

  Zobrazit místo Zvony ve farnosti Morávka na větší mapě

  Continue Reading...

 • <p>Na podlaze zvonového patra věže je instalován jediný bronzový zvon ve věži kostela, hodinový cimbál s nápisem „L· P · 1996“ a se značkou zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova.</p>
<p></p>

  Cimbál ve věži sv. Jana Nepomuckého

  Na podlaze zvonového patra věže je instalován jediný bronzový zvon ve věži kostela, hodinový cimbál s nápisem „L· P · 1996“ a se značkou zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova.

  Continue Reading...

 • <p>Vyzvánění poledne na zvonici na Morávce ve Velkém Lipovém v podání Štěpána Foldyny. Nahrávka je z 18. 7. 2011, jedná se tedy o jednu z posledních vyzvánění před kompletní rekonstrukcí zvonice, jež byla realizována o prázdninách 2011.</p>
<p></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>

			
				
					
					
					
					

					
						
						
						
						
						
							
							
						
						Play PauseStop
						
						
						
						
						HIDE PLAYLIST
						
					
				
				
				
					
						
						
								
						
					
				
			
</p>

  Zvonění poledne

  Vyzvánění poledne na zvonici na Morávce ve Velkém Lipovém v podání Štěpána Foldyny. Nahrávka je z 18. 7. 2011, jedná se tedy o jednu z posledních vyzvánění před kompletní rekonstrukcí zvonice, jež byla realizována o prázdninách 2011.

   

   

  Play PauseStop HIDE PLAYLIST

  Continue Reading...

 • <p>Dochovala se fotografie na které jsou: Baranek, Šebesta, Leopold Legerský, Gřunděl, Emil Čečotka, Eduard Legerský.</p>
<p></p>

  Rekvizice zvunku ve Velkém Lipovém

  Dochovala se fotografie na které jsou: Baranek, Šebesta, Leopold Legerský, Gřunděl, Emil Čečotka, Eduard Legerský.

  Continue Reading...

 • <p>Morávecký kostel se nedostal do žádné lidové písně (oproti kostelu svatého Martina ve Skalici – Ten skalický kostelíček) a přezdívky zvonů jsem také žádné nevypátral, pouze jsem zaznamenal lidové rčení týkající se pasteveckých zvonků: „Pasuje mu to jak svini zvunek,“1 které zachycuje drobné zvonky, jež se používaly při pasení dobytka.</p>
<p>Bohužel se mi nepodařilo zjistit nic o zvonech na původním dřevěném kostele sv. Jana Nepomuckého. Zmínka o zvonech je ve farní kronice až v roce 1829.2</p>
<p>Během působení P. Františka Kočího (farářem [...]

  Zvony farního kostela sv. Jana Nepomuckého

  Morávecký kostel se nedostal do žádné lidové písně (oproti kostelu svatého Martina ve Skalici – Ten skalický kostelíček) a přezdívky zvonů jsem také žádné nevypátral, pouze jsem zaznamenal lidové rčení týkající se pasteveckých zvonků: „Pasuje mu to jak svini zvunek,“1 které zachycuje drobné zvonky, jež se používaly při pasení dobytka.

  Bohužel se mi nepodařilo zjistit nic o zvonech na původním dřevěném kostele sv. Jana Nepomuckého. Zmínka o zvonech je ve farní kronice až v roce 1829.2

  Během působení P. Františka Kočího (farářem [...]

  Continue Reading...

 • <p> Nad otázkou, kdo je vlastně majitel zvonu, jsem se několikrát zamýšlel, ale v případě zvoniček to bohužel nelze jednoduše zodpovědět. Něco jiného je to v případě kostelních zvonů, kde nelze pochybovat o tom, že se jedná o farní majetek. Zvoničky však povětšinou stojí na pozemcích zemědělských usedlostí. Jedná se o majetek církve? Obce? Je to soukromý majetek?
Proti tvrzení, že se jedná o soukromý majetek, bych postavil argument, že zvon není a nebyl levnou záležitostí a v kraji tak chudém, jakým je horská [...]

  Kdo je vlastník?

   Nad otázkou, kdo je vlastně majitel zvonu, jsem se několikrát zamýšlel, ale v případě zvoniček to bohužel nelze jednoduše zodpovědět. Něco jiného je to v případě kostelních zvonů, kde nelze pochybovat o tom, že se jedná o farní majetek. Zvoničky však povětšinou stojí na pozemcích zemědělských usedlostí. Jedná se o majetek církve? Obce? Je to soukromý majetek? Proti tvrzení, že se jedná o soukromý majetek, bych postavil argument, že zvon není a nebyl levnou záležitostí a v kraji tak chudém, jakým je horská [...]

  Continue Reading...

 • <p>Tak jako každý rok se na Zelený čtvrtek odmlčí zvony a zvoní se až na Bílou sobotu.</p>
<p>K poslechu: Automatické slavnostní zvonění na Bílou sobotu</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Nahrávku spustíte kliknutím na tlačítko play.</p>
<p>

			
				
					
					
					
					

					
						
						
						
						
						
							
							
						
						Play PauseStop
						
						
						
						
						HIDE PLAYLIST
						
					
				
				
				
					
						
						
								
						
					
				
			
</p>

  Automatické zvonění na Bílou sobotu

  Tak jako každý rok se na Zelený čtvrtek odmlčí zvony a zvoní se až na Bílou sobotu.

  K poslechu: Automatické slavnostní zvonění na Bílou sobotu

   

   

  Nahrávku spustíte kliknutím na tlačítko play.

  Play PauseStop HIDE PLAYLIST

  Continue Reading...