Cimbál ve věži sv. Jana Nepomuckého

Na podlaze zvonového patra věže je instalován jediný bronzový zvon ve věži kostela, hodinový cimbál s nápisem „L· P · 1996“ a se značkou zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova.

About Tomáš Foldyna

Jsem absolvent bakalářského oboru Počítačová podpora v archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Nyní student Archivnictví - Moderní systémy v archivnictví na stejné univerzitě. Tyto stránky slouží k zveřejňování mých poznatků o moráveckých zvonech, které potřebuji k sepsání mé magisterské práce, jež bude navazovat na již obhájenou bakalářskou práci "Dokumentace vybraných zvonů a souvisejících staveb ve farnosti Morávka pomocí moderních počítačových technologií". e-mail: t.foldyna@seznam.cz